Visie

De vzw Schoolgrappling stelt zich tot doel om kinderen en jongeren het trek-en duwen aan te leren onder de naam van Schoolgrappling, betaalbaar en bereikbaar aan te bieden. Hun de waarden van grappling aan te leren door een sterk pedagogisch kader. De vereniging stelt zich tot doel opleidingen te organiseren in het hoger onderwijs ter verankering van Schoolgrappling als trek-en duwen in het onderwijs. 

 

De vzw Schoolgrappling organiseert volgende activiteiten om zijn doel te bereiken:  

  • schoolgrapplingtornooien in scholen en per gemeente voor lager, middelbaar en hoger onderwijs,  
  • bijscholingen voor leerkrachten Lichamelijke opvoeding en toekomstige leerkrachten, eveneens voor trainers van gevechtsportclubs  
  • de vzw voorziet een jaarlijks Belgisch kampioenschap Schoolgrappling te Brussel voor de verschillende leeftijden.  
  • alle initiatieven die het Schoolgrappling product verankeren, de veiligheid bewerkstelligen en de pedagogie vrijwaren en verdiepen.  

 

Zie ook Staatsblad