Studenten School Grappling

Bachelors en Masters lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen kunnen ook deelnemen aan een Schoolgrappling tornooi, met identiek dezelfde de regels als deze voor de basis en secundaire scholen. Op deze manier leren de toekomstige leerkrachten Lichamelijke opvoeding het concept kennen en kunnen ze dit meenemen eens ze het trek-en duwen/ zelfverdediging concreet moeten invullen.

De studenten verzorgen tevens om beurten de arbitrage. Ze kunnen dan zelf de aanzet geven voor een nieuw lokaal toernooi voor basis en of secundair onderwijs en daarna eventueel deelnemen met hun leerlingen aan het BK Schoolgrappling.  

Wie

Op dit moment willen we dit aanbod vooral aanbieden voor alle studenten Hoger onderwijs regentaat Lichamelijke Opvoeding, opleidingen Sport-en Bewegen en universitaire richtingen Bewegingswetenschappen. 

Praktisch

De desbetreffende faculteit kan zich als school inschrijven voor de jaarlijks Brussels StudentenGrappling en minimaal één bijhorende voorbereidende sessie in te plannen. Er kan ook gekozen worden om eerst, of een extra lokale StudentenGrappling te laten organiseren voor alle of een gedeelte van de studenten. Voor alle deelnames dienen de studenten online geregistreerd te worden zodat de vzw SchoolGrappling alle basis info heeft om het programma en poules op te maken afhankelijk van het aantal deelnemers, ruimte en beschikbare tijd. Een wedstrijd omvat circa één dagdeel. 

Tip!

Je kan je als school engageren om een al dan niet jaarlijkse plaatselijke SchoolGrappling te organiseren in je eigen sportinfrastructuur, voor bvb de basisscholen in de nabije omgeving. Zo leren de studenten de geleerde materie onmiddellijk toepassen en engageert je opleidingsinstelling zich voor de plaatselijke scholen. De registratie van de deelnemers verloopt via de website van de vzw SchoolGrappling en de vzw kan je in overleg ook ondersteunen met raad, puzzelmatten, Koala- medailles, …