STEUN schoolgrappling

‘Investeer mee in meer sport op school en mentaal welzijn’

We zoeken een match met overheid en bedrijfswereld om onze werking verder te verdiepen, te verschalen en financieel toegankelijk te houden voor alle scholen. 

 Schoolgrappling zet in op mentale gezondheid van kinderen en jeugd door het versterken van hun individuele veerkracht vanuit de groep, de klas. 

 Schoolgrappling is een actieve voorstander van meer sport op school, samenwerking tussen de scholen, netten en leeftijden en taalgrens, een school waar jongeren zich leren engageren voor elkaar.  

Schoolgrappling is stevig ingebed in de erkende sportfederatie Grapppling Vlaanderen en maakt de band tussen club en school en promoot het sportopbouwwerk in de sportclubs.  

In het Brussels hoofdstedelijk Gewest is de vzw Schoolgrappling en de vzw Brussels Brazilian Jiu Jitsu Academy een unieke tandem die elkaar versterken, waarbij Schoolgrappling de onderbouw levert voor een succesvol Topsportbeleid van de BBJJA. Brussel als broeihaard van ideeën! 

 Investeer mee in welzijn van kind en jongeren en promoot en organiseer samen met ons het ravotten op de scholen in België!  

 Shake hands- be.Smart – Hug @ the End