Ninja New Games

Jaarlijks komen de Ninja’s van de verschillende dorpen bijéén en dagen ze elkaar uit met gekke Ninja proeven. Alle Ninja’s van een dorp werken samen om als eerste de proef af te leggen. In elk dorp dienen Ninja’s in te zetten op leiderschap, creativiteit, samenwerking, oplossend denken.

Het zijn meestal estafette spelen waarbij uitdagingen geformuleerd worden die het nodige denkwerk vragen en organisatie en die de verbeelding tarten vanwege het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld.

Voor Wie

Voor 3de graad basisschool. Per school of met meerdere scholen samen. 

Praktisch

Afhankelijk van de beschikbare tijd, plaats maken we een programma op met zotte uitdagende proeven waarvoor we eigen materiaal meebrengen.

De activiteit kan ook in open lucht. Beschikbare leerkrachten schakelen we eventueel in als Ninja Referee om de correct uitvoering te waarborgen. Voorzie parkeerplaats voor onze Ninja vrachtwagen.