king of the ninjaschool

De Ninja’s worden per drie of vier  uitgedaagd met Ninja vechtproeven waarbij er telkens gestreden wordt met voorwerp uit de Ninja worstelkoffer.

Er wordt een Ninja Circuit opgesteld met verschillende proeven waar op signaal steeds wordt doorgeschoven naar de volgende vechtproef. Per groepje van die of vier is er  om de beurt telkens één die de rol van Ninja- referee opnemen. 

Wie

De hele basisschool. We passen de proeven steeds aan naargelang de leeftijden.  

Praktisch

Een Ninja circuit wordt opgesteld.  Voor sommige proeven hebben we een zachte ondergrond nodig. We brengen de Ninja  Worstelkoffer mee en kunnen ook puzzelmatten meebrengen. Voorzie minstens 150m2 en een parking voor onze meubelbak (vrachtwagen). 

Ps. De Ninja Run kan ook aangeboden in de sportzaal van onze partnerorganisatie BBJJA te Koekelberg.  

Tip!

De klasmeester en juffrouw kan de kinderen de opdracht geven om spelregels te bedenken voor een spel per twee waarbij een ‘startpositie’ wordt beschreven, een ‘spelopdracht’ en bepaald wordt wanneer er één van beide ‘gewonnen’ is. Tijdens de ‘King of te School’ worden spelopdrachten gegeven door onze Ninja-Coach en zullen ze telkens op beurten Ninja -Referee zijn.