IMPACT

SchoolGrappling:  (…)  

  1. …heeft ‘speelvechten een plaats gegeven op school.’
  2. …heeft een kindvriendelijke pedagogie ontwikkelt met het ‘Dierenparadijs van het Jiu Jitsu.’
  3. …heeft speelvechten ontwikkeld als een therapie die inzet op mentaal welzijn van kinderen en jongeren.’ 
  4. …heeft een concrete invulling gegeven aan het trek-en duwen en zelfverdediging,
  5. …is mogelijke opstap voor leerlingen naar lidmaatschap bij een gevechtsportclub.’
  6. …als onderbouw van een innovatief totaalconcept Jiu Jitsu/Grappling sportopbouwwerk.
  7. …stimuleert het vertrouwen van leerkrachten in daadkracht van jongeren die de rol van Referee opnemen,  
  8. …laat de verschillende schoolnetten en koepels met elkaar samenwerken.
  9. …versterkt de samenwerking tussen kleuter, basis en secundair en hoger onderwijs.
  10. …groeide uit tot een ‘totaalconcept van de Ninja school’ dat inzet op meer sport en bewegen op school op maat van de kinderen