Geschiedenis

In 2007 werd de eerste SchoolGrappling in Molenbeek georganiseerd.

In 2002 had de Brusselse sportclub BBJJA de eerste naschoolse grappling lessen op school aangeboden, enerzijds om deze nieuwe sport te promoten en om zich te engageren voor ‘meer sport’ op school, anderzijds om jonge kinderen en zeker kansarme kinderen de kans te geven om makkelijk in te stappen. Het succes van de grappling ateliers deed ons verder dromen en we daagden de Molenbeekse scholen uit om deel te nemen aan een trek-en duw toernooi, dat de naam SchoolGrappling meekreeg.  Er werd eenvoudig wedstrijdreglement opgemaakt afgeleid van (Brazilian) Jiu Jitsu. Schoolgrappling werd wat trefbal is voor Volleybal. 

Meester voor één dag, leerlingen die zich dienstbaar maken voor andere jongere leerlingen

We stonden voor de uitdaging om elke wedstrijdpoule te voorzien van een referee, voor sommige toernooien hebben we met meer dan 70 referees nodig. De BBJJA deed al jaren beroep op jonge tieners om te helpen in de clublessen, als scheidsrechter op de Jiu Jitsu toernooien die de club organiseerde. Dit ‘vertrouwen in de jeugd’ werd meegenomen naar de scholen.  In Molenbeek werden de secundaire beroeps-en technische scholen ingeschakeld voor de arbitrage, en ze deden en doen dat prachtig. Jongeren willen verantwoordelijkheid opnemen als ze daartoe de kans krijgen. Athenea, zoals KA- Etterbeek & Brussel namen deze opdracht mee in hun pedagogisch plan. Maar ook leerlingen van 3de graad basisschool vervullen de rol van referee met verve, ook al vraagt het soms wat overtuigingswerk bij de klasleerkracht. De vzw SchoolGrappling werd dan ook een voorstander van school als actor in het maatschappelijk leven en “Meester voor één dag” laat scholen toe om ‘Andere leerdoelen’ en “staatburgerschap” te concretiseren.  

De uitgave van het “Dierenparadijs van het Jiu Jitsu” gaf een boost.

Sinds 2010 werd Dieter Truyen regelmatig uitgenodigd voor bijscholingen voor leerkrachten LO. Het samenzetten van de pedagogie en aanpak was een noodzaak en resulteerde in het boek ‘Het Dierenparadijs van het Jiu Jitsu”.  Het hele SchoolGrappling concept werd samengezet, evenals de lesopbouw met dierenverhalen en dierenposities, een innovatief totaalconcept. Er werd contact gezocht met PVLO en deze lieten het boek drukken, de BBJJA verzorgde de volledige inhoud en lay out.  Het boek is terug te vinden in heel wat bibliotheken en wordt gebruikt in de opleidingen LO om het trekken en duwen te concretiseren. Duizenden leerkrachten en studenten LO kregen en krijgen nog steeds jaarlijks deze bijscholingen.  Ondertussen werden video’s gemaakt om de pedagogie, dierenverhalen, lesopbouw, toernooiregels, … te visualiseren waarop je je kan abonneren door in te teken op de nieuwsbrief. 

De BBJJA blijft geloven in het concept en bouwt rustig verder.

De vreugde die kinderen beleven aan dit trek-en duw toernooi duwt ons elke dag verder, gepaard met de positieve reacties van de klasleerkrachten die hun kinderen op een andere manier leren kennen, zowel de deelnemende kids als diegene die de rol van scheidsrechter vervullen. De BBJJA liet de SchoolGrappling in Brussel elk jaar verder groeien. Koekelberg, Anderlecht, Schaarbeek, Sint Gillis, Brussel Stad, Sint Joost, Etterbeek, Sint Agatha Berchem, Elsene, Woluwe, … elk jaar kwamen en komen er toernooidagen bij. Meer scholen nemen deel in meer gemeenten, maar ook met een uitbreiding naar 2de en 3de graad van de basisschool. Zo telden we 2019 bijna 6000 deelnemers, inclusief de scheidsrechters.   

 

Wisselwerking tussen Schoolgrappling & Grappling@school

De vzw BBJJA heeft het sportopbouwwwerk in de club gestructureerd door het aanbieden van naschoolse- en middagsport  Grappling@school. Scholen die starten met Grappling@school engageren zich om jaarlijks deel te nemen aan het plaatselijke SchoolGrappling toernooi. Scholen die deelnemen aan een toernooi willen dan weer starten met Grappling op school. Een verschaling van de werking van beide vzw’s creëert voldoende werkvolume waardoor laaggeschoolde maar geëngageerde en sportieve Brusselse jeugd kan doorstromen naar sporttewerkstelling na een succesvolle werkopleiding op de werkvloer.   

Begin van steun van de overheid is welkom, de club kon dit niet meer financieren!

Er werd ondertussen een Brussels netwerk uitgebouwd met meer dan 100 scholen en nagenoeg alle Brusselse Brede School medewerkers.  In 2019 krijgt de BBJJA de steun van  van Sven Gatz, als toenmalig minister Jeugd Vlaanderen, waardoor ‘Schoolgrappling’ een eigen vzw kan worden en werkt aan zelfstandigheid. Deze driejarige impulssubsidie wordt verdergezet onder de nieuwe minister van Jeugd Benjamin Dalle. In 2021 zal ook de vzw een eerste ondersteuning bekomen van VGC Onderwijs en de steun van het Brussels Gewest.  ‘SchoolGrappling’ concept wordt ondertussen ook juridisch beschermd zodat we kunnen waken over de inhoud, het pedagogische concept en de vooruitgang blijven monitoren. Verschillende Jiu Jitsu clubs zetten zich samen en laten een nieuwe federatie erkennen bij sport Vlaanderen in 2020 onder de naam ‘Grappling Vlaanderen’. Deze federatie zal de SchoolGrappling een plaats geven en de aangesloten clubs warm maken om er lokaal het initiatief te nemen.  We spreken van Jiu Jitsu met Gi (=kimono) of van Jiu Jitsu No Gi, ook wel grappling genoemd.  (Brazilian) Jiu Jitsu verspreidt zich ook in België zeer snel. 

Van SchoolGrappling naar Ninja-school, dankzij de Ninja-Run

Schoolgrappling ontwikkeld tevens een Ninja aanbod voor kleuters. Kleuters worden verwend met een Ninja workshop en krijgen hiervoor de hulp van kinderen uit de bassischool.   De spelvormen werden in de club aangeboden voor de allerkleinsten samen met hun ouders. In 2017 levert Dieter Truyen de spelvormen voor trek en duw spelletjes voor ouders en kinderen voor het ‘Nelson Ninja boek’. De vzw SchoolGrappling overleeft de Covid periode door flexibiliteit en creativiteit. In Brussel werden de toernooien verdergezet per school, soms per klas, telkens aangepast aan de lokale covid maatregelen. De nood bij de kinderen om zich te kunnen uitleven is aanzienlijk, maar de vzw gaat in het rood. De BBJJA heeft een bewegingsomloop ontwikkelt en gestructureerd binnen het pedagogisch concept van de  Jiu Jitsu clubwerking voor de allerkleinsten. Zo ontstaat het idee om deze bewegingsomloop ook aan te bieden met de vzw SchoolGrappling voor scholen. Een uitdagende Ninja Run is onmiddellijk een succes. De Ninja inkleding is een voltreffer en zo groeit het idee om het volledige schoolaanbod dat doorheen de jaren gegroeid is vanuit de BBJJA onder te brengen onder de vzw SchoolGrappling en in te kleden als Ninjaschool. 

De ambities zijn groot en we streven naar een nationale uitstraling.

De bewegingsopleiding van de Howest school in Brugge stimuleert elke jaar studenten om een plaatselijke SchoolGrappling te organiseren als eventexamen. In 2018 zal de 1ste SchoolGrappling plaats vinden in Beerse ism de plaatselijke sportfunctionaris. In Dilbeek zal in 2019 de eerste editie plaatsvinden. De covid periode maakte het onmogelijk om verdere verschaling te bewerkstelligen, alle contactsport werden zelf tijdelijk verboden. De ambitie blijft om dit uniek Brussels product verder in Vlaanderen te verschalen en liefst in heel België. We werken aan een 1ste Belgisch kampioenschap Schoolgrappling voor basisscholen, waarbij scholen afzakken naar Brussel.  

Het is een strategische keuze om in te zetten op de vorming van toekomstige leerkrachten LO in het SchoolGrappling concept. In 2019 werd de eerste Studentengrappling georganiseerd voor een 100-tal bachelors LO van de UCCL  te Heverlee. De studenten bekwamen eerst een bijscholing en nemen daags nadien deel aan een toernooi met hun medestudenten. In 2022 werd ook op de VUB voor het eerst een Studenten-SchoolGrappling georganiseerd, samen met de studenten LO van de Erasmus Hoge School. We starten in 2022 met het eerste Brussels Studenten SchoolGrappling toernooi en proberen dit samen met de deelnemende scholen te ontwikkelen als een Inter Hilo wedstrijd.

Schoolgrappling is een perfecte invulling van de leerdoelen zelfverdediging LO en beantwoord ook aan de nood van tieners om zich te meten met elkaar, het versterkt hun weerbaarheid, veerkracht en groepsdynamiek. Niettegenstaande de secundaire scholen de rol opnemen als referee blijkt het moeilijker om ze zelf te laten deelnemen tijdens de scholuren, gezien ze dan van enkele uren dienen vrijgesteld te worden. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat we ook hier een oplossing zullen voor vinden als we de meerwaarde voor de secundaire scholen nog beter kunnen verwoorden, SchoolGrappling heeft immers intrinsiek alles om als Grappling-Therapy  ontwikkeld te worden.  

 

Grappling therapie!

Kinderen ravotten graag en elk kind wil er wel ‘staan’ op een SchoolGrappling toernooi. Grappling heeft intrinsiek heel wat therapeutische waarde, die we uitvergroten en waarop we specifiek inzetten. Er is nood aan wetenschappelijk onderbouw. We werken tevens aan het concreet uitwerken van het therapeutische karakter op maat van onze SchoolGrappling-coaches.