Explore Brussels

Brussel is een grootstad die wel wat vragen oproept voor jongvolwassenen, zeker als ze buiten deze grootstad opgroeien. Wij bieden je school aan om deze grootstad te leren kennen vertrekkende van een fysiek contact met Brusselse kids en jeugd. Hiervoor maken we gebruik van ons Scholennetwerk. Samen gaan we naar een kleuterschool, basisschool of secundaire, halen de kleinste kids op en wandelen naar de sportzaal BBJJA waar ze uitgedaagd worden om van de kleuter, het ketje, een Ninja te maken. We kunnen studenten ook onderdompelen in de clubwerking van onze partnerorganisatie BBJJA waarbij de studenten ingeschakeld worden. Samen worstelen met de Brusselse jeugd, elkaar leren kennen doorheen fysieke proeven, een goede basis voor een goed gesprek.

Wie

Alle opleidingen Hoger & universitair Onderwijs waarbij er beroepsmatig een contact is met kinderen en jeugd. 

Praktisch

We kunnen jullie een programma op maat maken voor een dagdeel of dag en werken hiervoor samen met andere organisaties.  Wijzelf organiseren de fysieke kennismaking met de Brusselse jeugd steunend op ons breed Scholennetwerk en beantwoorden graag alle vragen vanuit onze ervaring. De vzw SchoolGrappling en onze Brusselse partners vzw BBJJA kunnen ook studenten ontvangen op zoek naar een stageplaats.  

Tip!

Samen leuke momenten door fysiek contact te maken, biedt de mogelijkheid om daarna naar elkaar te luisteren in een open dialoog. Eventueel kunnen alle vragen in verband met Brussel op voorhand doorgestuurd worden.