Expertise

We delen met plezier onze expertise die we vergaard hebben in onze 25jarige sportwerking te Brussel. Je kan kiezen uit onderstaande thema’s:  

  • ‘Sportopbouwwerk’, een inclusieve en innovatieve clubwerking uitbouwen vanuit de clubwerkingen op scholen wijk, schooltornooien  tot en met Topsport door in te zetten op professionalisering 
  • ‘Grappling, een pedagogie op maat van het kind’: “Dierenparadijs van het Jiu jitsu’ 
  • ‘Micro Teaching de Worstelkoffer’: Leren creatieve trek-en duw spelen ontwikkelen met voorwerpen.  
  • ‘Opbouw naar deelname aan een SchoolGrappling-Toernooi’: Lessen Grappling waarbij een klas wordt voorbereid op een SchoolGrappling- Toernooi.  
  • ‘Kleuters worden Ninja’s’: lesopbouw en Ninja spelvormen voor kleuters die daarbij hulp krijgen van oudere leerlingen. 
  • ‘Grappling Therapy’: Spelvormen Grappling waarbij ingezet wordt op de versterking van de individuele veerkracht van de deelnemers en gewerkt wordt aan groepsdynamiek en samenwerking. 

Wie

Studenten regentaat Lichamelijke Opvoeding, Sport en Bewegen, Bewegingswetenschappen, Pedagogie, Orthopedagogie, Psychologie, …  

Praktisch

Deze bijscholingen kunnen ter plaatse aangeboden worden of in Brussel in de sportinfrastructuur van onze partnerorganisatie.   

Tip!

Voor de kleuter sessie geven we de voorkeur aan integreren van een actief gedeelte met kleuters. Ook voor andere ateliers kan er geopteerd worden voor het betrekken van kinderen om de inhoud van de sessie te concretiseren.